PROJEKTY

REALIZOWANE PROJEKTY


baner_sensory.png

Realizujemy projekt pt: ”Sensoryczny system bezpieczeństwa podnośników koszowych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest przeprowadzenia prac B+R prowadzących do opracowania sensorycznego systemu bezpieczeństwa do samojezdnych podnośników koszowych (podestów ruchomych) o maksymalnym zasięgu do 30-40m oraz wykonanie działającego prototypu systemu z doprowadzeniem rozwiązania do IX poziomu gotowości technologicznej zgodnie z definicją podawaną przez NCBiR.

W ramach realizacji projektu powstanie sensoryczny system bezpieczeństwa dla użytkowników samojezdnych podnośników koszowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU
472 320,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
326 400,00 PLN

 


#

Realizujemy projekt pt: ”Opracowanie sensorycznego, ekologicznego systemu ogrzewania budynku, zasilanego agregatem cieplnym ASHP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie prototypu ekologicznego systemu ogrzewania budynku. System będzie składał się z części sterującej wykorzystującej sieć sensorów umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach oraz źródło energii cieplnej w postaci agregatu cieplnego ASHP.

W ramach realizacji projektu powstanie wysokowydajna pompa cieplna oraz sterownik wraz z systemem sensorycznym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 311 460,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

2 146 558,00 PLN


AKTUALNE OFERTY:
 
BRAK AKTUALNYCH OFERT.
 
ARCHIWALNE OFERTY:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE TERMICZNIE IZOLOWANEJ KOMORY WRAZ Z OPOMIAROWANIEM
Do POBRANIA:
Postępowanie ofertowe na dostarczenie termicznie izolowanej komory wraz z opomiarowaniem - ogłoszenie.pdf
 
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - opis techniczny.pdf
 
Postępowanie ofertowe na dostarczenie termicznie izolowanej komory wraz z opomiarowaniem -formularz ofertowy.doc
 
OFERTA NIEWAŻNA - PRZETARG ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE ZESTAWU NARZĘDZI DO PROTOTYPOWANIA MECHANIKI I HYDRAULIKI
do pobrania:

Postępowanie ofertowe na dostarczenie zestawu narzędzi do prototypowania mechaniki i hydrauliki - ogłoszenie.pdf

Postępowanie ofertowe na dostarczenie zestawu narzędzi do prototypowania mechaniki i hydrauliki - formularz ofertowy.doc

OFERTA NIEWAŻNA - PRZETARG ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.